Museum som tidserfaring
PDF

Hvordan referere

Forrás, P. (2018). Museum som tidserfaring. Tidsskrift for Kulturforskning, (1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1540

Sammendrag

Innenfor deler av den humanistiske forskningen har vi de senere årene sett en økende interesse for problemstillinger som dreier seg om hvordan mennesker oppfatter, organi­serer og gir mening til tid. Gjennom (for eksempel) studier av kulturell erindring, museologi, historiebruksforskning, historie­fagets vitenskapshistorie, historieteori og forskning på kulturarv og kulturminnevern har man på forskjellige måter forsøkt å beskrive hvilken rolle tid spiller i ulike kulturelle sammenhenger.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.