Redaksjonelt
PDF

Hvordan referere

Kverndokk, K. (2018). Redaksjonelt. Tidsskrift for Kulturforskning, (1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1533

Sammendrag

Et av de privilegiene som følger med arbeidet som tidsskriftredaktør er å få nye forskningsbidrag tilsendt på epost. Slik kan jeg lese nye forskingsarbeider før alle andre, og få et innblikk i forskningsfronten så å si i det den blir skapt. Artiklene i dette åpne nummeret av Tidsskrift for kulturforskning viser hvor variert dagens kulturforskning er - både når det gjelder temaer og perspek­tiver.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.