Jan Garnert 2016. Ut ur mörkret: Ljusets och belysningens kulturhistorie
PDF

Hvordan referere

Forrás, P. (2018). Jan Garnert 2016. Ut ur mörkret: Ljusets och belysningens kulturhistorie. Tidsskrift for Kulturforskning, (2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1441

Sammendrag

Jan Garnert innleder sin bok Ut ur mörkret: Ljusets och belysningens kulturhistorie med følgende spørsmål: hvordan var det å leve uten elektrisk belysning når mennesket er så avhengig av lys? Boken er en historisk fremstilling av lyskultur i vid forstand, i Sverige de om lag siste 200 år, elektrisk så vel som ikke-elektrisk. Lyskulturen har vært elektrisk i om lag 100 år. Elektrisk belysning i hjemmene kom i løpet av 1920-tallet, og begynte å bli tatt i bruk i den svenske industrien på 1880- og 90-tallet. Boken faller slik sett i to hoveddeler, ganske enkelt i belysningens kulturhistorie før og etter elektrisiteten. Selv om Garnerts utgangspunkt er spørsmålet om hvordan det var å leve før det elektriske lys, ligger bokens hovedtyngde på elektrisitetens implikasjoner for lyskulturen. Garnert gir en interessant skildring av belysningsspørsmålets sammenfiltring med svensk modernisme og sosial ingeniørkunst i tiden mellom omkring 1920 og frem til 1960-tallet.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.