Time and Translation: The formation of temporalities and early modern ethnography in Theodore de Bry's A Briefe and True Report of the New Found Land of Virginia
PDF

Hvordan referere

Sandset, T. (2018). Time and Translation: The formation of temporalities and early modern ethnography in Theodore de Bry’s A Briefe and True Report of the New Found Land of Virginia. Tidsskrift for Kulturforskning, (2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1438

Sammendrag

I min avhandling analyserer jeg verket A Briefe and True Report of the New Found Land of Virginia (heretter kalt The Report), av den flamske gravøren Theodore de Bry, trykket i 1590. The Report er en del av en større serie reiseskildringer som ble gitt ut i samme periode ved navn Amerika-serien. De Bry og hans sønner kombinerte bilder og tekst i sine verk, noe som gjorde serien utrolig populær som reiseskildringer fra den nye verden. Selv om The Report bare omfatter skildringer av Virginia, så var Amerika-serien mye mer omfattende, med skildringer fra både Asia og Afrika. The Report er det første bindet i serien.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.