Redaksjonelt
PDF

Hvordan referere

Kverndokk, K. (2018). Redaksjonelt. Tidsskrift for Kulturforskning, (2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1431

Sammendrag

"Nothing is absolutely dead: every meaning will have its homecoming festival", lyder en av Mikhail Bakhitns mest kjente formuleringer. I 2017 hadde den nasjonale fag­konferansen for etnologer og folklorister sin "homecoming festival". Det skjedde i Bø i Telemark 26.-27. januar. I de årene som har gått siden forrige konferanse har faget vokst. Og det er lenge siden vi bare kalte oss etnologer og folklorister. I dag er vi også kulturhistorikere, kulturvitere og museo­loger - eller kort sagt kulturforskere. Om­kring 110 av oss møttes i Bø.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.