Ragnar Ernst Pedersen 1941-2016
PDF

Emneord (Nøkkelord)

minneord
ragnar ernst pedersen

Hvordan referere

Lyngø, I. J. (2016). Ragnar Ernst Pedersen 1941-2016. Tidsskrift for Kulturforskning, (2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1323

Sammendrag

Professor Ragnar Ernst Pedersen døde 28. juni, 75 år gammel. Med det er en bære­bjelke i norsk etnologi og kulturhistorie borte.
Ragnar ble magister i etnologi i 1971 med avhandlingen Seterbruket på Hedmar­ken. Fra system til oppløsning. Han ble ansatt som bestyrer ved Hedmarkmuseet og Dom­kirkeodden i 1976. Fra 1987 til han gikk av med alderspensjon i 2008, var han sjefs­konservator ved museet.
I 1988 ble han beskikket til professor II i etnologi ved Universitetet i Oslo. En stilling han besatt til han fylte 70 i 2011. Han var medlem av Det Norske Vitenskaps-Aka­demi.
Ragnar var museumsmannen og pro­fessoren, forskeren og formidleren. Han drev vekselbruk mellom disse posisjonene, og han drev bruket sitt godt. Det ble god jord i furene Ragnar pløyde.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.