Birgit Hertzberg Kaare 1948-2016
PDF

Hvordan referere

Lundby, K., & Selberg, T. (2016). Birgit Hertzberg Kaare 1948-2016. Tidsskrift for Kulturforskning, (1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1279

Sammendrag

Birgit Hertzberg Kaare døde 21. februar etter en tids kreftsykdom. Hun ble 67 år gammel. Birgit var professor emeritus i medievitenskap. Hun var utdannet folklo-rist, og arbeidet flere år som førsteamanu-ensis og professor (fra 1995) ved Institutt for kulturstudier (IKS), senere Institutt for kulturhistorie og orientalske språk (IKOS). Her hadde hun blant mange oppgaver også ansvar for Norsk Folkeminnesamling. I 2005 flyttet hun til Institutt for medier og kommunikasjon. Hun jobbet ved IMK til hun gikk av med pensjon i 2013. Til sammen jobbet hun 35 år ved Universitetet i Oslo.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.