Inge Adriansen (red.), 2015. Kulturel nordisme i hundrede år. Skan -dinavisk Museumsforbund 1915-2015
PDF

Hvordan referere

Haugen, B. S. H. (2016). Inge Adriansen (red.), 2015. Kulturel nordisme i hundrede år. Skan -dinavisk Museumsforbund 1915-2015. Tidsskrift for Kulturforskning, (1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1278

Sammendrag

La meg først komme med en bekjennelse. Jeg kjente ikke til Skandinavisk Museums -forbund da jeg tok på meg å anmelde hundreårsberetningen deres. Vel har jeg fått katalogen Nordens museer på pulten et par ganger gjennom mine 20 års museumserfa-ring, men hvem som sto bak den hadde jeg ikke reflektert over. Jeg tenkte derfor at anmelderoppdraget nettopp var en god anledning til å lære meg noe om denne organisasjonen. Og la meg så holde fram med å si at jeg absolutt har fått ny kunn-skap fra boka Kulturel nordisme i hundrede år.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.