"Hundrede Daler, Hest og Sadel […]". En eksplorativ studie av feste-, benke- og morgengaveskikken i et kontinuitetsperspektiv
PDF

Hvordan referere

Baklid, H. (2016). "Hundrede Daler, Hest og Sadel […]". En eksplorativ studie av feste-, benke- og morgengaveskikken i et kontinuitetsperspektiv. Tidsskrift for Kulturforskning, (1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1277

Sammendrag

I Saga Óláfs Tryggvasonar, som er skrevet om lag 1190, blir det fortalt om kong Olav Tryggvasons giftermål med Tyra, søster til den danske kongen Svend Tveskæg. Under gjestebudet sendte Olav en av sine menn til Tyra med spørsmål om hva slags gavetype han skulle velge å gi henne, linfe eða beckiar giof, dvs. linfé eller benkegave. Benkegave -betegnelsen forekommer også i en omtale av bryllupsskikker med referanse til om lag 1850 fra Tinn i Øvre Telemark. Mellom disse to beleggene av den samme gavebeteg-nelsen er det altså et tidsspenn på nærmere 700 år. Også for kildebelegg på festegave og morgengave forekommer et tilsvarende tidsspenn. Alle de tre gavene - festegave, benkegave og morgengave - var gaver som mannen ga til kvinna i forbindelse med ekteskapsinngåelsen.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.