Redaksjonelt
PDF

Emneord (Nøkkelord)

Everyday magic
Children’s folklore
Rituals

Hvordan referere

Kverndokk, K., & Pedersen, M. H. (2016). Redaksjonelt. Tidsskrift for Kulturforskning, (1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1269

Sammendrag

I 2016 har Tidsskrift for kulturforskning skiftet redaksjon. Fra og med dette numeret har redaksjonen hovedsete i Bergen. Vårt første nummer har magi i hverdagen som tema, og Marianne Holm Pedersen ved Dansk Folkemindesamling ved Det Konge -lige Bibliotek er temaredaktør.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.