Terrain (1983-2015) - et tidsskrifteventyr som brått tok slutt
PDF

Hvordan referere

Rogan, B. (2016). Terrain (1983-2015) - et tidsskrifteventyr som brått tok slutt. Tidsskrift for Kulturforskning, 14(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1203

Sammendrag

Overskriften på denne nekrologen over et tidsskrift kunne godt ha vært noe i retning av "For god for denne verden". Det franske kulturvitenskapelige tidsskriftet Terrain kom nemlig ut med sitt siste nummer i september 2015. Terrain var etter min og manges mening det beste kulturvitenskape-lige tidsskriftet som er blitt utgitt på denne siden av Atlanteren i nyere tid. Det ble etablert som ledd i en kortvarig interesse -bølge for fransk kulturarv tidlig på 1980-tallet - det vil si for folkelig kultur, for en gangs skyld ikke for finkulturen. Terrain levde godt på kulturdepartementets midler i 32 år og det ble effektivt nedlagt i høst av selvsamme departement - til stor overras-kelse for de fleste. Tidsskriftet led nemlig ikke av noen form for alderdomssvekkelse eller manglende tilgang på stoff, snarere tvert imot. Foranledningen var ganske enkelt at det tidligere så rause departemen-tet så sitt snitt til å smekke igjen døren i det øyeblikk sjefsredaktøren gjennom de 32 årene, Christine Langlois, fylte 65 og gikk av for aldersgrensen. Sortien var ellers symbolsk nok; det siste nummeret ble nr. 65 i rekken, og temaet var Nostalgie. Det kommer utvilsomt til å knytte seg mye nostalgi i fremtiden til dette tidsskriftet, og neppe mindre til Christine Langlois' etter hvert legendariske redaktørstil, av de fleste i redaksjonsrådet omtalt som kreativt kaotisk - eller kaotisk kreativ. Men også effektiv, kunstnerisk, humoristisk og resultatrik. Franske etnologer og antropologer er for tiden inne i en sorgprosess.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.