Bokmeldinger
PDF

Hvordan referere

Gjerløff, A. K., Palmenfelt, U., Kjus, A., Axelsson, B., & Kjesrud, K. (2015). Bokmeldinger. Tidsskrift for Kulturforskning, 14(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1167

Sammendrag

Gorillaer hænger ikke på træerne
Liv Emma Thorsen 2014. Elephants are not Picked From Trees. Animal Biographies in Gothenburg Natural History Museum.

 

Esborg, Line og Dirk Johannsen (red.) 2014. "en vild endevending av al virkelig-het". Norsk Folkeminnesamling i hundre år.

 

M.B. Landstad: Sagn. Med innledning og kommentarer av Ørnulf Hodne. M.B. Landstad Skrifter b. 1

 

Olsrud, Janne Werner og Christine Snekkenes (red.) 2014. Museologer på museum. Fra kunnskap til undring. Oslo

 

Eldar Heide og Karen Bek-Pedersen (red.) 2014. New Focus on Retrospective Methods. Resuming methodological discussions. Case studies from Northern Europe.

PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.