he Road in Art: Three Cases from Nineteenth-Century Norway
PDF

Hvordan referere

Gjesvik, T. (2015). he Road in Art: Three Cases from Nineteenth-Century Norway. Tidsskrift for Kulturforskning, 14(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1166

Sammendrag

Veier er et lite studert motiv i så vel norsk som internasjonal kunsthistorie. Man kan spørre seg hvorfor, for begynner man først å se etter veier i landskapskunsten, synes de å være bortimot allestedsnærværende. Kanskje er det delvis fordi de har blitt oppfattet som en så selvfølgelig del av landskapsgenren at de er blitt oversett, eller i alle fall ikke tillagt særlig betydning? Mitt doktorgradsprosjekt startet med en nysgjerrighet på veien som motiv i kunsten, og mer spesifikt på veien som motiv i norsk kunst på 1800-tallet: Hvor viktig er egentlig dette motivet?Hvilke sammenhenger finnes det eventuelt med veibyggingen som fant sted i samme periode? Og hvilken betydning har veier hatt for kunstnerne og for oppfatninger av land-skapet mer generelt?
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.