irkningsfulle tekstiler - i østnorske bønders draktpraksiser på 1700-tallet
PDF

Hvordan referere

Haugen, B. S. H. (2015). irkningsfulle tekstiler - i østnorske bønders draktpraksiser på 1700-tallet. Tidsskrift for Kulturforskning, 14(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1165

Sammendrag

I norske, kulturhistoriske museer er det mange blanke, glatte og fargesterke ulltek-stiler fra 1700-tallet. Avhandlinga Virk -ningsfulle tekstiler - i østnorske bønders draktpraksiser på 1700-tallet dreier seg om klær av slike kamgarnstekstiler. Ullstoffene i klærne som danner primærkilde for denne undersøkelsen, ble produsert utenlands, først og fremst i England, og var en viktig eksportartikkel for britene i siste halvdel av 1700-tallet. De samme stoffene som finnes i engelske prøvebøker, finnes også i norske klær. Stoffene ble innført til Norge som metervare og sydd til klesplagg. I skriftlige kilder, som skifteprotokoller og 1700-tallets litteratur, opptrer de samme beteg-nelsene som i prøvebøkene. Den store mengden bevarte draktplagg, på landsbasis flere tusen, viser tydelig hvor stor importen av denne typen tekstilvarer må ha vært, og dessuten et enormt mangfold i materialty-per og mønstringer. Klærnes proveniens viser at dette var bøndenes foretrukne materiale for fest- og høgtidsklær på 1700-tallet. Materialbetegnelser som kamelott og kalemank, damask og taboret setter ord på det eksotiske og fremmedartede i bøndenes etterlatenskaper.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.