Redaksjonelt
PDF

Hvordan referere

Rogan, B. (2015). Redaksjonelt. Tidsskrift for Kulturforskning, 14(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1159

Sammendrag

Med dette nummeret går Tidsskrift for kulturhistorie (TfK) over til en ny ut givelses -rutine. Fra og med 2015 endrer vi takten fra fire til to nummer i året. Sidetallet vil derimot bli det samme - med ca. 240 til 280 sider i året. Vi følger her den utgivel-sespolitikken som blir stadig mer vanlig blant norske vitenskapelige tidsskrifter.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.