Plurala ortnamn
PDF

Hvordan referere

Haslum, V. (2020). Plurala ortnamn: Föredrag från ett symposium i Uppsala 6−7 oktober 2016. Utgivna av Staffan Nyström & Mats Wahlberg. NAMN OG NEMNE, 37, 7. Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NON/article/view/1917

Sammendrag

Plurale stedsnavn, stedsnavn med flertallsendelse, er et tema som har opptatt navneforskere siden 1800-tallet og som har blitt livlig diskutert i de siste seksti år. Problemet er at mange stedsnavn har en endelsesmorfologi som ikke samsvarer med den appellative bruken i språksystemet. Dette misforholdet, der navnesystemet går sine egne veier, kan påvises på flere plan: genustilordning, kasusbruk, bestemthetsmarkering - og altså også pluralmarkering.

PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2020 Vidar Haslum