Erklæring om personvern

Namn og e-postadresser som blir skrivne inn til dette tidsskriftet og nettstaden vil berre bli brukte for dei føremåla som er oppgjevne for tidsskriftet, eller som følgjer av gyldig rettsleg pålegg, og vil ikkje bli gjorde tilgjengelege korkje for andre føremål eller for uvedkommande.