NAMN OG NEMNE

Nyeste utgave

Vol 39 (2022)
Publisert desember 30, 2022
Beskrivelse av nummer

Heile dette nummeret byggjer på konferansen «Stadnamn – språk, historie og landskap. Namnevitskapen i går, i dag, i morgon», som vart halden i Bergen 27.–28. oktober 2021 i høve 100-årsjubileet for Norsk stadnamnarkiv. Arrangør var Universitetet i Bergen ved Språksamlingane. Frå arrangøren har Peder Gammeltoft og Gunnstein Akselberg vore med i ­redaksjonen for dette nummeret. Alexandra Petrulevich heldt eit plenarføredrag ved konferansen, medan dei andre bidraga er omarbeidde ordinære innlegg.

Vi takkar alle som har sendt inn sine føredrag. Takk også til alle som velvillig har delteke i fagfellevurderinga.

Mer
Hele utgaven
PDF
Vis alle utgavene