Åshild Næss (2011) Global grammatikk. Språktypologi for språklærere
PDF

Hvordan referere

Åfarli, T. A. (2012). Åshild Næss (2011) Global grammatikk. Språktypologi for språklærere. NOA - Norsk Som andrespråk, 28(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/861

Sammendrag

Eg vil starte med å seie at dette er ei god bok. Boka har tittelen "Global grammatikk" og undertittelen "Språktypologi for språklærere". Det er altså ei bok om grammatisk språktypologi med, i utgangspunktet, tilfang frå alle verdas språk, sjølv om det naturleg nok er plass til å nemne berre nokre få av dei ca. 6000 ulike språka som finst i verda. Boka skal i tillegg vere spesielt innretta mot språklærarar. Bortsett frå at Kunnskapsløftet er nemnt her og der, er det ingen grunn til at berre språklærarar skulle ha glede eller nytte av denne boka, for den gir eit svært så interessant innblikk i grammatisk variasjon og i grammatiske fenomen som, for ein språkleg eurosentrert nordmann (som dei fleste nordmenn nok er), verkar svært så "eksotiske".
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.