Inndeling av et landskap: Hvordan kategorisere studier av skriving på andrespråket?
PDF

Emneord (Nøkkelord)

Kategorisering
andrespråksskriving
skrivestudier

Hvordan referere

Golden, A., & Hvistendahl, R. (2013). Inndeling av et landskap: Hvordan kategorisere studier av skriving på andrespråket?. NOA - Norsk Som andrespråk, 29(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/850

Sammendrag

I denne artikkelen argumenterer vi for at andrespråksskriving bør betraktes som et selvstendig forskningsområde og ikke bare underordnes skrivestudier generelt siden en videre kategorisering av studier av andrespråksskriving bør gjøres på et selvstendig grunnlag. En ukritisk kopiering av kategoriene som brukes i studiene av skriving på førstespråket, vil være uheldig når hensikten er å tydeliggjøre hva som er utført av forskning og hvilke områder som særlig trenger oppmerksomhet. I vår inndeling som presenteres her, tar vi utgangspunkt i de studiene som foreligger av skriving på andrespråket i Norden. Dette resulterer foreløpig i fire kategorier: studier på språknivå, studier på tekstnivå, studier av skriveopplæring og studier av skriving som sosial praksis.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.