En kontrastiv analyse av norske og polske fortidstempora i et andrespråksperspektiv
PDF

Emneord (Nøkkelord)

norske og polske fortidsformer
tempussystemet i norsk og polsk
tempus og aspekt
transferbaserte feil

Hvordan referere

Janik, M. O. (2014). En kontrastiv analyse av norske og polske fortidstempora i et andrespråksperspektiv. NOA - Norsk Som andrespråk, 30(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/837

Sammendrag

Formålet med denne artikkelen* er å redegjøre for hovedforskjellene mellom det norske og det polske tempussystemet med særlig vekt på det å uttrykke fortid ved hjelp av norsk presens perfektum og preteritum og polsk czas przeszÅ‚y (Â"preteritumÂ"). Studien min viser for det første hvor (u)likt det norske og det polske språket danner grammatisk temporalitet, noe som ikke bare gjenspeiles i det ulike antallet verbkategorier i språkene, men også i hva som blir tillagt mest vekt. I norsk er tempus den viktigste verbkategorien, mens i polsk er det aspekt som er viktigst. Videre viser en sammenligning av tempussystemene at deres oppbygging er forskjellig i norsk og polsk. Den viktigste delen av artikkelen går ut på at jeg presenterer en sammenligning av norske og polske fortidstempora som viser hvilke polske tempusformer (og andre konstruksjoner) som brukes der hvor det i norsk brukes presens perfektum og preteritum. Jeg presenterer dessuten de hyppigste feilene de polskspråklige norskinnlærerne gjør i bruk av norske fortidstempora. Mye tyder på at transferbaserte feil i bruk av norsk presens perfektum og preteritum, kan begrenses gjennom erfaring med fortidstempora i norsk og gjennom undervisning. En kontrastiv analyse kan derfor være til nytte for lærere som underviser i norsk for polakker, og kan bidra til å belyse selve innlæringsprosessen for innlærerne.

PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.