"Den dialogen du har, det er den som er opplæring."
PDF

Emneord (Nøkkelord)

Dialog
samtale
muntlig interaksjon
morsmål
flerspråklig støtte

Hvordan referere

Danbolt, A. M. V. (2020). "Den dialogen du har, det er den som er opplæring.": Læreres oppfatninger av muntlig samhandling med flerspråklige elever i naturfagundervisning. NOA - Norsk Som andrespråk, 36(2), 18. Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1888

Sammendrag

Formålet med studien er å undersøke læreres oppfatninger av muntlig samhandling med flerspråklige elever i naturfagundervisningen. Dataene består av intervjuer, gruppesamtaler, refleksjonsnotater og spørreskjema fra fem norske naturfaglærere, og er hentet fra Nordforsk-prosjektet Inclusive Science Teaching in Multilingual Classrooms. Analysene viser at lærerne i denne studien oppfatter den muntlige dialogen med elevene som et av sine viktigste verktøy. De oppfatter morsmålet som støtte for elevenes læring, men de tar selv i liten grad flerspråklige ressurser i bruk. Det at samtalen står så sentralt for lærerne, kan være en av grunnene til at de oppfatter det som utfordrende når de ikke er i stand til å kommunisere på det språket elevene kan best. Dette påvirker også deres følelse av mestring og kontroll. Derfor verdsettes tospråklige lærere eller assistenter, fordi de er en bru i muntlig samhandling med elevene. Lærerne har imidlertid begrenset mulighet til å samarbeide med flerspråklig personale, og slike muligheter bør styrkes for å utvikle en flerspråklig didaktikk i naturfag.

PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2020 Anne Marit Vesteraas Danbolt