Oppfølging av voksne minoritetsspråklige etter kurs i norsk og alfabetisering
PDF

Hvordan referere

Svendsen, B. A. (2020). Oppfølging av voksne minoritetsspråklige etter kurs i norsk og alfabetisering. NOA - Norsk Som andrespråk. Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1788

Sammendrag

Denne artikkelen baserer seg på en studie gjennomført av Ann-Karin Furre ved

Rosenhof voksenopplæringssenter og artikkelforfatteren (Svendsen og Furre

1998). Studien ble støttet av Voksenopplæringsavdelingen i Kirke-, utdanningsog

forskningsdepartementet i perioden desember 1997 til april 1998. Hensikten

med studien har vært å følge opp voksne minoritetsspråklige etter endt kurs i

norsk og alfabetisering 1 .

 

[Artikkelen er innscannet og gjort søkbar med OCR. Feil kan forekomme.]

PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.