Forord
PDF

Hvordan referere

Alstad, G. T., Gujord, A.-K. H., & Opsahl, T. (2019). Forord. NOA - Norsk Som andrespråk, 35(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1660

Sammendrag

Eit nytt nummer av NOA - norsk som andrespråk ligg føre. Denne gongen kan lesarane sjå fram til å møte tre artiklar med stor tematisk breidd, men òg med nokre koplingspunkt.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.