Magnhild Selås og Ann-Kristin Gujord (red.) 2017. Språkmøte i barnehagen
PDF

Hvordan referere

Lund, Åse. (2018). Magnhild Selås og Ann-Kristin Gujord (red.) 2017. Språkmøte i barnehagen. NOA - Norsk Som andrespråk, 34(1-2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1564

Sammendrag

Tittelen på boka jeg skal omtale, Språkmøte i barnehagen, gir meg forventinger om et møte med kreativ språklig utfoldelse i barns barnehagehverdag, der språk og språklige varianter møtes. Boka er en antologi med bidragsytere fra Universitetet i Bergen og Høgskulen på Vestlandet. Utgangspunktet for boka er et forskningsprosjekt der Ann-Kristin Helland Gujord, Magnhild Selås, Edit Bugge, Dagmar Andrea Cejka og Randi Neteland har fulgt barn i to ulike barnehager. Et slikt utgangspunkt ser jeg på som en klar styrke. Det gir forfatterne muligheten til å vise leserne oppdatert forskningsbasert kunnskap om språkkompetanse og språkbruk hos barn og ansatte, om språk i ulike typer aktiviteter i barnehagen og om refleksjoner omkring språkarbeid i barnehagen. At de har valgt to barnehager med barnegrupper med ulik sammensetning av kulturelt og språklig mangfold, gjør at de to barnehagene kan være representative for mange barnehager i Norge.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.