Barnehagen som språklæringsarena for flerspråklige barnehageansatte i arbeidsrettet norskopplæring
PDF

Emneord (Nøkkelord)

arbeidsrettet norskopplæring
flerspråklige barnehageansatte
arbeidsrom
undervisningsrom
barnehagenorsk

Hvordan referere

Tkachenko, E., Bratland, K., & Fevolden, B. H. (2018). Barnehagen som språklæringsarena for flerspråklige barnehageansatte i arbeidsrettet norskopplæring. NOA - Norsk Som andrespråk, 34(1-2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1563

Sammendrag

Denne artikkelen dreier seg om et arbeidsrelatert norskkurs for minoritetsspråklige barnehageansatte som ble gjennomført ved OsloMet - storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) mellom 2012 og 2017. Ut ifra ulike typer data om og fra disse kursene drøfter vi hvordan barnehager kan være språklæringsarenaer for minoritetsspråklige ansatte. Det overordnete formålet med artikkelen er å diskutere hvordan man kan skape sammenheng mellom barnehagen (arbeidsrommet) og norskkurs (undervisningsrommet) for flerspråklige barnehageansatte i liknende opplæringstilbud. Metodene i prosjektet er av en aksjonsforskende karakter. Dataene fra prosjektet antyder at kurset har gitt vesentlige bidrag til deltakernes faglige og språklige kompetanse, særlig i kraft av å styrke andrespråksinnlærernes "agency" - innlærernes handlingsrom til å delta i ulike typer språklige praksiser. Etter kurset føler kursdeltakerne seg tryggere språklig og er mer interesserte i å delta og bidra i flere situasjoner på jobben enn før, de har langsomt prøvd seg på flere og mer utfordrende oppgaver i barnehagen, og gjennom dette har de synliggjort seg selv og sin kompetanse og endret sin rolle på arbeidsplassen. Ved å delta mer i alle språkpraksiser har de lært mer både språklig og faglig.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.