Om Open Journal Systems

Dette tidsskriftet bruker Open Journal Systems 3.3.0.15, som er en programvare for administrasjon og publisering av åpent tilgjengelige («open access») tidsskrifter. OJS er utviklet, støttet og fritt distribuert av Public Knowledge Project under GNU General Public License. Kontakt tidsskriftet direkte vedrørende spørsmål om tidsskriftet eller publisering hos tidsskriftet.