Forord
PDF

Hvordan referere

Moen, S. S. (2016). Forord. Musikk Og Tradisjon, 29. Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/MOT/article/view/1219

Sammendrag

Valdres folkemuseum var vertskap då Norsk folkemusikklag inviterte til seminar i 2015. Temaet var "Norske klimpreinstrument", men var konsentrert rundt langeleiken med utgangspunkt i utstillinga ved museet. Under seminaret lanserte laget òg skriftet "Hardingfeledekoren", som er basert på innlegg frå seminaret på Rauland i 2013. Det står som ein fri publikasjon frå laget og kom dette året i tillegg til det skriftet du held i handa. Seminaret på Fagernes er elles omtala under "konferanserapportar".
Denne utgåva av Musikk og tradisjon er ei samling av frie artiklar med brei tematisk variasjon.
PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2016 Musikk og Tradisjon