Musikk og Tradisjon

Nyeste utgave

Vol 36 (2022)
Publisert desember 14, 2022
Beskrivelse av nummer

Denne utgaven av Musikk og tradisjon består av en samling med fem frie artikler fra folkemusikkforskningen i Norden. To av artiklene har et større geografisk og kulturelt perspektiv gjennom å ta for seg henholdsvis den svenskspråklige minoriteten i Estland og et mulig musikalsk fellesskap mellom norsk og irsk/skotsk vokal folkemusikk. Vokalmusikken er også temaet for en artikkel som ser nærmere på ulike varianter av en eldre folkemelodi, mens de norske instrumenttradisjonene er viet oppmerksomhet gjennom en artikkel om en sentral, men noe omstridt felemaker. Skriftet innholder også en viktig dansefaglig artikkel, som drøfter hvordan danseformer har spredt seg opp gjennom historien.

Mer
Hele utgaven
PDF
Vis alle utgavene