Det religiøse landskab - Begrebet "gud", modintuitive kvaliteter og strategisk information

Sammendrag

Denne artikkelen diskuterer anvendeligheten av det religionsvitenskapelige, analytiske begrepet "gud" i en teoretisk og empirisk kontekst.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.