Gud i nasjonal kontekst En sammenligning av rumensk-ortodokse og albansk-ortodokse forestillinger om Gud

Sammendrag

Hva mener kristne mener når de snakker om Gud? Artikkelen viser hvordan den kristne guden er et elastisk begrep som formes av forestillinger om forhold på bakken, mennesker i mellom.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.