Mellom potensialitet og aktualitet Bā'is ontologiske transformasjon i Ifugao

Sammendrag

Denne artikkelen diskuterer hvordan bÄ'i blant ifugao, Filippinene, ikke er stabile ontologiske entiteter, men veksler mellom to måter å eksistere på: potensialitet og aktualitet.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.