Gud, djevelen og detaljens kulturelle sammenheng

Sammendrag

I denne artikkelen undersøker jeg "guder" som teologisk, kulturell og komparativ kategori i en kunnskapstradisjon som er blitt kalt tidlig moderne mytografi. Mitt utgangspunkt er den andre delen av 1615-utgaven av Vincenzo Cartaris Le vere e nove imagini de gli dei delle antichi.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.