Vad sorts storhet är en "gud"?

Sammendrag

I forbindelse med tradisjonelle samiske verdenssyn og rituelle praksiser, kan bruken av kategorien "guder" spores tilbake til lutherske teologers betraktninger på 1600- og 1700-tallet og deres forståelser av "andre guder" i lys av det første budet i dekalogen. Disse perspektivene påvirker delvis fremdeles bruken av kategorien i det mod-­erne, ikke-teologiske studiet av samisk religion. Selv om den kan begrunnes teoretisk og metodologisk, til tross for sin jødisk-kristne bias, så står kategorien "guder" i veien for fullstendige forståelser av tradisjonelle samiske oppfatninger.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.