Sjøfolks medbrakte gjen­stander – en problematisk museumskategori?
PDF ()

Hvordan referere

Austbø, A. T. (2012). Sjøfolks medbrakte gjen­stander – en problematisk museumskategori?. Tidsskrift for Kulturforskning, 11(1). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/663

Sammendrag

Innerst på de lave hyllene i det konsoliderte museet Museum Stavangers1 gjenstandsmagasin står Stavanger sjøfartsmuseums samling av sjømannssuvenirer. Det er en uensartet samling med en høyst uavklart definisjon som gjenstandskategori. Den innbefatter blant annet stentøy, etnografika, zoologiske og botaniske gjenstander, utskårne gjenstander i horn og tre, bekledning og dekorerte pyntegjenstander av metall og skjell. Svært få av disse om lag 70 gjenstandene har opplysninger om opphav og funksjon. Noen få hyllemeter bortenfor er den etnografiske samlingen fra Stavanger museum plassert. Denne samlingen er betydelig større, og teller cirka 600 numre. Den etnografiske samlingen gir ved første øyekast også inntrykk av å ha et mer systematisk preg. I magasinhyllene ligger afrikanske masker og skulpturer, peruansk keramikk, husgeråd fra Madagaskar, pilíkogger fra Amazonasjungelen og kroppsísmykker fra Melanesia, alle sortert etter geografi. Til gjengjeld inneholder Sjøfartsímuseets suvenirsamling flere gjenstandsítyper enn den etnografiske.
PDF ()
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.