"Studenten som kom før faget"
PDF ()

Hvordan referere

Lundberg, A. (2012). "Studenten som kom før faget". Tidsskrift for Kulturforskning, 11(2). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/656

Sammendrag

Horgen, Jan Erik, Michael Jones og VenkeàÃsheim Olsen (red.) 2011. ââ¬ÂStudenten som kom før fagetââ¬Â: Etnolog Rigmor Frimannslund (1911â2006) â et minneskrift. Instituttet for sammenlignende kulturforskning,àSerie B: Skrifter bind CXXXV. Oslo:àNovus forlag. 348 s. ISBN 978-82-7099-609-4.

PDF ()
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.