Hvor skal skapet stå?
PDF ()

Hvordan referere

Jensen, I. (2012). Hvor skal skapet stå?. Tidsskrift for Kulturforskning, 11(3). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/647

Sammendrag

Museene har ofte oppmerksomheten rettet mot gjenstandenes historie før de blir del av en samling. Gjenstanden eller gjenstandsgruppene innlemmes i museumssamlingen for å fortelle en historie, eller for å illustrere en situasjon fordi den er representativ for noe eller i seg selv. Dette betyr ikke at gjenstandens livshistorie fryses eller avsluttes når den bevares på museum. Tvert imot, gjenstander kan få nytt liv ved at de åpner for nye spørsmål og nye sammenhenger.
PDF ()
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.