Kulturbegrepets historie i den nye kulturpolitikken
PDF ()

Hvordan referere

Larsen, H. (2012). Kulturbegrepets historie i den nye kulturpolitikken. Tidsskrift for Kulturforskning, 11(4). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/643

Sammendrag

Norges første stortingsmelding om kulturpolitikk ble presentert av Statsråd Anton Skulberg i 1973. Siden den gang har de overordnede verdier og målsetninger for kulturpolitikken blitt presentert i generelle kulturmeldinger med en hyppighet på én til to i tiåret. Denne artikkelen tar for seg hva man har tenkt og skrevet om begrepene kultur og kulturpolitikk i kulturmeldinígene i perioden frem til 2014, og hvordan dette har gitt seg utslag i den kulturpolitiske legitimeringsretorikken i følgende stortingsmeldinger: Om organisering og finansiering av kulturarbeid (St.meld. nr. 8 (1973â74)), Ny kulturpolitikk (St.meld. nr. 52 (1973â74)), Kulturpolitikk for 1980-åra (St.meld. nr. 23 (1981â82)), Nye oppgåver i kulturpolitikken (St.meld. nr. 27 (1983â 84)), Kultur i tiden (St.meld. nr. 61 (1991â92)) og Kulturpolitikk fram mot 2014 (St.meld. nr. 48 (2002â2003)). Et utvalg ledet av Anne Enger skal etter planen i januar 2013 levere en utredning til Kulturdepartementet som vil danne grunnlaget for en ny stortingsmelding for perioden etter 2014.
PDF ()
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.