Kulturbegrepets historie i den nye kulturpolitikken

Håkon Larsen

Sammendrag


Norges første stortingsmelding om kulturpolitikk ble presentert av Statsråd Anton Skulberg i 1973. Siden den gang har de overordnede verdier og målsetninger for kulturpolitikken blitt presentert i generelle kulturmeldinger med en hyppighet på én til to i tiåret. Denne artikkelen tar for seg hva man har tenkt og skrevet om begrepene kultur og kulturpolitikk i kulturmeldinígene i perioden frem til 2014, og hvordan dette har gitt seg utslag i den kulturpolitiske legitimeringsretorikken i følgende stortingsmeldinger: Om organisering og finansiering av kulturarbeid (St.meld. nr. 8 (1973â74)), Ny kulturpolitikk (St.meld. nr. 52 (1973â74)), Kulturpolitikk for 1980-åra (St.meld. nr. 23 (1981â82)), Nye oppgåver i kulturpolitikken (St.meld. nr. 27 (1983â 84)), Kultur i tiden (St.meld. nr. 61 (1991â92)) og Kulturpolitikk fram mot 2014 (St.meld. nr. 48 (2002â2003)). Et utvalg ledet av Anne Enger skal etter planen i januar 2013 levere en utredning til Kulturdepartementet som vil danne grunnlaget for en ny stortingsmelding for perioden etter 2014.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6727

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.