Kari Haugen Larsen, 2007. Kunsten å overleve – med striskjorte og havrelefse i 30-åra.
PDF ()

Hvordan referere

Fossgard, E. (2009). Kari Haugen Larsen, 2007. Kunsten å overleve – med striskjorte og havrelefse i 30-åra. Tidsskrift for Kulturforskning, 8(3). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/458

Sammendrag

Boka er ei bearbeiding av Kari Haugen Larsens hovedoppgave i ernæring, helse og miljø fra Høgskolen i Akershus i 1995. Hovedproblemstillinga i Kari Haugen Larsens arbeid er hvordan folk innrettet seg i 1930-åra for å greie seg på et småbruk eller gardsbruk i ei typisk østnorsk fjellbygd.
PDF ()
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.