Lars–Eric Jönsson 2010. Berättelser från insidan. En essä om personliga erfarenheter i psykiatrins historia.
PDF ()

Hvordan referere

Skålevåg, S. A. (2011). Lars–Eric Jönsson 2010. Berättelser från insidan. En essä om personliga erfarenheter i psykiatrins historia. Tidsskrift for Kulturforskning, 10(1). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/438

Sammendrag

Lenge har pasienten blitt trukket fram som en âneglisjert faktorâ i medisinhistorien.1 Denne etterlysningen har hatt litt varierende motivering. Tilbake til 1940-tallet var den knyttet til et ønske om å âæres noen av fortidens pasienter som har spilt en rolle for det medisinske framskrittet,â det vil si syke som har vært involvert i viktige eksperimentelle behandlinger. Når den britiske medisinhistorikeren Roy Porter i 1985 etterlyste âthe patientâs viewâ var det derimot for å hekte seg på tidens program om en âmedisinhistorie nedenfraâ. Pasi­entens perspektiv var for ham en inngang til en mindre legesentrert medisinhistorie, som snarere ville manifestere seg som en sykelighetens sosialhistorie.
PDF ()
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.