Anna Maria Claesson 2001. Kinesernas vänner. En analys av missionens berättelse som ideologi och utopi

Karina Hestad Skeie

Sammendrag


Kristne misjonsselskapers forlagsvirksomhet på slutten av 1800- og begynnelsen av 1900-tallet var betydelig både i omfang og nedslagsfelt i mange europeiske land. Anna Maria Claessons doktoravhandling i etnologi har tatt for seg et hittil lite utforsket felt, nemlig misjonærberetningenes resepsjonshistorie. Kineseras vänner er en studie av svensk Kinamisjons beretninger på slutten av 1800- og begynnelsen av 1900-tallet. Hovedproblemstillingen er: Hvordan ble fortellingene om misjonen i Kina utformet og anvendt for å skape og opprettholde svenske misjonsvenners hengivenhet? Hengivenhet var nemlig misjonsvennskapets høyeste ideal, hevder Claesson.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6727

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.