Skeivt arkiv
PDF ()

Hvordan referere

Hellesund, T. (2014). Skeivt arkiv. Tidsskrift for Kulturforskning, 13(4). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/348

Sammendrag

I de senere tiårene har det vært et økt fokus på minoritetshistorie, og ulike kulturverninstitusjoner har løftet fram historien til en rekke ulike minoriteter. Eksempler på dette er Samisk Arkiv (under Riksarkivet), Norsk døvemuseum (under Trøndelag Folke­museum), Flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter ved Glomdalsmuseet (særlig vekt på romanifolkets historie), Jødisk museum (Trondheim og Oslo) og Holocaust-senteret. I tillegg er det også mange andre museer, bibliotek og arkiver som er opptatt av ulike minoriteter og det flerkulturelle Norge. Skeiv1 historie glimrer imidlertid med sitt fravær og har i overraskende liten grad blitt tematisert. Helt fram til vår egen tid har spor etter ikke-normative seksualiteter ofte blitt sett på som noe som med fordel kunne gå i historiens glemmebok og den er i liten grad ivaretatt ved norske museer og arkivinstitusjoner.

PDF ()
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.