Redaksjonelt
PDF ()

Hvordan referere

Rogan, B. (2014). Redaksjonelt. Tidsskrift for Kulturforskning, 13(4). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/341

Sammendrag

Med dette nummeret runder vi av 2014-årgangen av Tidsskrift for kulturforskning (TfK). Vi beklager en noe forsinket utgivelse i løpet av året, med et dobbeltnummer i juni og to enkeltnumre i henholdsvis desember og januar (2015). Resultatet er likevel en 'normalårgang' med hensyn til omfang.
PDF ()
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.