Lien, Sigrid og Hilde Wallem Nielssen, 2016. Museums­forteljingar. Vi og dei andre i kulturhistoriske museum

Teemu Ryymin

Sammendrag


Kunsthistorikeren Sigrid Lien og sosialantropologen Hilde Wallem Nielssens vel­skrevne bok diskuterer hvordan utstillinger i en rekke norske kulturhistoriske museer forteller om identitet og forskjeller – og hva de tier om. Boken åpnes med en presenta­sjon av utstillingen Kolonitid: Nordmenn på eventyr og big business i Afrika og Stillehavet ved Universitetsmuseet i Bergen. Ved at den fikk frem røstene til så vel koloniale som koloniserte aktører, og ved at både formgivere og forskere trådde frem, overskred utstillingen tradisjonelle forestillinger om museet som en objektiv kunnskapsformidler – og var noe «helt nytt» i det norske museumslandskapet. Utstillingen fikk frem at vi fremdeles bærer med oss den koloniale fortiden: Norske sjøfolk, handelsfolk, migranter og misjonærer deltok aktivt i kolonialt relaterte aktiviteter, og Lien og Nielssen fremhever at også de norske museene kan sees i lys av global imperialisme- og kolonialismekultur: Så vel deres samlinger som strukturene og praksisene i museumsfeltet er fortsatt preget av en kolonial fortid. Mot denne klangbunnen retter forfatterne oppmerksomheten mot andre museumsutstillingers fortellinger om oss og de andre. Det metodiske grepet er godt forklart: Fortellingene leses ved å vandre gjennom utstillingene, ved å analysere utstillingenes estetikk, fortellemåter, og historie- og kunnskapssyn. Også institusjonelle kontekster, makt og politiske agendaer skal trekkes inn.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6727

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.