Kontaktperson for tidsskriftet

Hovedkontakt

Kyrre Kverndokk
Ansvarlig redaktør
Universitetet i Bergen
E-post: Kyrre.Kverndokk@uib.no

Teknisk kontaktperson

Geir Røsset
E-post: novus@novus.no