NOA - Norsk som andrespråk

Nyeste utgave

Vol 38 Nr. 2 (2022)
Publisert desember 30, 2022
Beskrivelse av nummer

I dette nummeret har vi gleden av å presentere to artikler som begge handler om å være ny i den norske utdanningssektoren, men som likevel er svært ulike tematisk og metodisk. Den første artikkelen er en studie av tidligere nyankomne elevers erfaringer fra sin første tid i grunnskolen, mens den andre handler om intonasjon hos nybegynnerstudenter i norsk. I tillegg til de to artiklene finner leseren en omtale av det gjenopprettede Forskernettverket i norsk som andrespråk, FiNOA, ledet av Lise Iversen Kulbrandstad.

Mer
Hele utgaven
PDF
Vis alle utgavene