NOA - Norsk som andrespråk

NOA publiserer artikler innenfor fagområdet norsk som andre- og fremmedspråk tolket i vid forstand. Målgruppe er forskere og studenter som arbeider med dette fagfeltet og med beslektede områder innenfor lingvistikk og fremmedspråksfag ved universiteter i Norge og utlandet. En annen sentral målgruppe er lærere, fra grunnskole til voksenopplæring.


Papirabonnement bestilles på forlagets hjemmeside

Redaksjon:
Ann-Kristin Helland Gujord, Universitetet i Bergen, Norge
Bård Uri Jensen, Høgskolen i Innlandet, Norge
Toril Opsahl, Universitetet i Oslo, Norge

Redaksjonsråd:
Gunhild Tomter Alstad, førsteamanuensis, Høgskolen i Innlandet, Norge
Anne Golden, professor, Universitetet i Oslo, Norge
Kari Tenfjord, professor emeritus, Universitetet i Bergen

Manuskripter og bøker til anmeldelse sendes til:
Toril Opsahl
NOA, Institutt for lingvistiske og nordiske studier,
Universitetet i Oslo, Postboks 1102 Blindern, NO-0317 Oslo
E-post: toril.opsahl@iln.uio.no

Oppslagstavle

 
Ingen oppslag er publisert.
 
Flere oppslag ...

Nr 1 (2020)


Omslagsside