Anne Marit Vesteraas Danbolt og Lise Iversen Kulbrandstad: Klasseromskulturer for språklæring. Didaktisk fornying i den flerkulturelle skolen

Rita Hvistendahl

Sammendrag


I 2005 ble norskopplæringen for elever fra språklige minoriteter i Oslo endret ut fra en bekymring for elevenes gjennomgående svake prestasjoner på en rekke lokale og nasjonale kartleggingsprøver i lesing. Alle elever skulle undervises etter en felles læreplan i norsk, og ”forsterket tilpasset opplæring i norsk” erstattet faget norsk som andrespråk. Samtidig satset Utdanningsetaten i Oslo på etterutdanning av flere hundre lærere, og evalueringen av endringen kom i form av et aksjonsforskningsprosjekt som Høgskolen i Hedmark gjennomførte. Begge forfatterne deltok som aksjonsforskere i prosjektet.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6670

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.