Andrespråksanalyse av barns spontantale
PDF ()

Emneord (Nøkkelord)

spontantaledata
barn med norsk som andrespråk
pedagogisk vurderingsverktøy
utviklingsstadier
grammatiske analyser

Hvordan referere

Emilsen, L. E., & Søfteland, Åshild. (2018). Andrespråksanalyse av barns spontantale. NOA - Norsk Som andrespråk, (1-2). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1561

Sammendrag

Målet med studien er å bidra med analyser av flerspråklige barns grammatiske system, slik det kommer til uttrykk i spontantale, og vurdere hvordan det er å anvende spontantaledata som grunnlag for pedagogiske vurderingsverktøy som vil være relevante for barnehagesektoren. For å gjøre dette drøfter vi deler av verktøyet i Mattsson og Håkansson (2010), og nærmere bestemt utviklingsstadiene de beskriver. Dette verktøyet omtaler de som enkelt å bruke. Utviklingsstadiene verktøyet tar utgangspunkt i, er tett assosiert med prosessbarhetsteorien (Pienemann 1998). Vi har derfor testet prosessbarhetsteoriens utviklingsløype på spontantaledata fra to flerspråklige jenter på to ulike punkt: siste året i barnehagen og i andreklasse. Basert på datatilfanget i vår studie er det ikke mulig å falsifisere eller verifisere prosessbarhetsteoriens utviklingsløype. Derimot avslører analysene flere metodiske problemer knytta til det å anvende prosessbarhetsteorien på spontantaledata. Dette er problemer som videre også fører til utfordringer ved å bruke Mattsson og Håkanssons verktøy til pedagogiske formål.
PDF ()

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.