NOA - Norsk som andrespråk

Nyeste utgave

Nr 2 (2020)
Publisert desember 31, 2020
Temanummer: læreroppfatninger

Dette temanummeret handler om læreres oppfatninger om det å lære eller lære bort et andrespråk og om oppfatninger om flerspråklighet i utdanningskontekster. Nummeret er resultat av et langvarig samarbeid mellom forskerguppa i andrespråksdidaktikk ved Høgskolen i Innlandet og Centrum för språk- och litteraturdidaktik ved Karlstads universitet. Forskning på læreroppfatninger (teacher beliefs) har vært et felles anliggende for disse to forskergruppene siden 2015. Vi har møttes jevnlig og diskutert faglitteratur og hverandres igangværende prosjekter. Et felles referansepunkt har vært drøftinger av utvalgte artikler i International Handbook of Research on Teachers’ Beliefs, redigert av Helenrose Fives og Michele G. Gill og publisert i 2015.

Mer
Hele nummeret
PDF
Vis alle utgavene