NOA - Norsk som andrespråk

NOA publiserer artikler innenfor fagområdet norsk som andre- og fremmedspråk tolket i vid forstand. Målgruppe er forskere og studenter som arbeider med dette fagfeltet og med beslektede områder innenfor lingvistikk og fremmedspråksfag ved universiteter i Norge og utlandet. En annen sentral målgruppe er lærere, fra grunnskole til voksenopplæring.


Abonnement bestilles på forlagets hjemmeside

Toril Opsahl, Universitetet i Oslo, Norge
Gunhild Tomter Alstad, Høgskolen i Innlandet, Norge
Ann-Kristin Helland Gujord, Universitetet i Bergen, Norge

Redaksjonsråd:

Ingeborg Kongslien, førsteamanuensis, Universitetet i Oslo

Lars Anders Kulbrandstad, førsteamanuensis, Høgskolen i Hedmark

Kari Tenfjord, professor, Universitetet i Bergen


Manuskripter og bøker til anmeldelse sendes til:
Toril Opsahl
NOA, Institutt for lingvistiske og nordiske studier,
Universitetet i Oslo,
 Postboks 1102 Blindern, NO-0317 Oslo
E-post: toril.opsahl@iln.uio.no

Oppslagstavle

 
Ingen oppslag er publisert.
 
Flere oppslag ...

Nr 1 (2017)


Omslagsside