NOA - Norsk som andrespråk

NOA publiserer artikler innenfor fagområdet norsk som andre- og fremmedspråk tolket i vid forstand. Målgruppe er forskere og studenter som arbeider med dette fagfeltet og med beslektede områder innenfor lingvistikk og fremmedspråksfag ved universiteter i Norge og utlandet. En annen sentral målgruppe er lærere, fra grunnskole til voksenopplæring.


Abonnement bestilles på forlagets hjemmeside
Personlig abonnement/Personal subscription: 180,- NOK
Institusjonelt abonnement/Institutional subscription: 900,- NOK

Oppslagstavle

 

Utrop om bidrag/Call for papers

 
Redaksjonen inviterer til å sende inn artikkelbidrag til temanummeret i 2018: 'Andrespråk og flerspråklighet i en barnehagekontekst'. Klikk "Mer ..." på linjen under for å lese mer.  
Innlevert: 2017-03-14 Mer ...
 
Flere oppslag ...

Nr 1-2 (2016)


Omslagsside