NOA - Norsk som andrespråk

NOA publiserer artikler innenfor fagområdet norsk som andre- og fremmedspråk tolket i vid forstand. Målgruppe er forskere og studenter som arbeider med dette fagfeltet og med beslektede områder innenfor lingvistikk og fremmedspråksfag ved universiteter i Norge og utlandet. En annen sentral målgruppe er lærere, fra grunnskole til voksenopplæring.


Abonnement bestilles på forlagets hjemmeside

Redaksjon: 
Bente Ailin Svendsen (UiO)

Gunhild Tomter Alstad (HiHm)

Ingebjørg Tonne (UiO)


Redaksjonsråd:

Ingeborg Kongslien, førsteamanuensis, Universitetet i Oslo

Lars Anders Kulbrandstad, førsteamanuensis, Høgskolen i Hedmark

Kari Tenfjord, professor, Universitetet i Bergen


Manuskripter og bøker til anmeldelse sendes til:
Ingebjørg Tonne
NOA, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo,
 Postboks 1102 Blindern, NO-0317 Oslo
E-post: ingebjorg.tonne@iln.uio.no

Oppslagstavle

 

Utrop om bidrag/Call for papers

 
Redaksjonen inviterer til å sende inn artikkelbidrag til temanummeret i 2018: 'Andrespråk og flerspråklighet i en barnehagekontekst'. Klikk "Mer ..." på linjen under for å lese mer.  
Innlevert: 2017-03-14 Mer ...
 
Flere oppslag ...

Nr 1-2 (2016)


Omslagsside