Vol 32, Nr 2 (2014)

Pragmatikk som fagfelt kan defineres som studier av språk i bruk, og kan i sin videste form omfatte undersøkelser av både kognitive, sosiale og kulturelle aspekter ved kommunikasjon (Verschueren et al. 1995: 2). Kognitiv pragmatikk er, som navnet antyder, den undergrenen av pragmatikken som søker å forstå hvordan kommunikasjon oppstår på bakgrunn av menneskets kognitive og språklige evner. Mens sosiopragmatikken vil være opptatt av å undersøke fenomener som høflighet, sosiale roller, makt og kjønn, vil en kognitiv pragmatiker være interessert i å undersøke hvilken rolle ulike slutningsprosesser spiller i en mottakers forståelse av hva som blir uttrykt ved hjelp av en ytring i en gitt kontekst.

Innholdsfortegnelse

Redaksjonelt

Ingrid Lossius Falkum, Georg Kjøll
PDF

Artikler

Torstein Fretheim
PDF
Kaja Borthen
PDF
Ingrid Lossius Falkum
PDF
Astrid Nome
PDF
Kaja Borthen, Cecilie S. Knudsen
PDF
Georg Kjøll
PDF